Sprijina Activitatea GSS

Asociația Grupul de Studii de Securitate sprijină și stimulează un for deschis de interacțiune între mediul academic și practicienii din sectorul public și privat de securitate pentru generarea proceselor sociale specifice acțiunii bazate pe cunoaștere.

Noi achiesăm la principii democratice și imparțialitate și reprezentăm un liant între factorii de decizie din mediul public de securitate, respectiv cel privat și societatea civilă, pentru dezvoltarea și promovarea culturii de securitate prin instrumente de generare a proceselor specifice acțiunii bazate pe cunoaștere. Acestea sunt: cercetarea științifică și aplicată, organizarea de evenimente publice (ex., conferințe academice, dezbateri publice, etc.) și programe comunitare de acțiune.

GSS își propune dezvoltarea comunității prin mai multe căi, principalele direcții de acțiune fiind educarea și sensibilizarea publicului cu privire la anumite chestiuni de interes public și privat, ce intră în domeniul de interes al grupului și colaborarea cu instituții publice și private. Noi considerăm că în ultimii ani, cultura de securitate în România a căpătat un imbold de cunoaştere, atât din partea statului, cât şi din partea mediul privat, fiind transpusă tot mai mult către societatea civilă. De aceea, considerăm că este timpul să facem următorul pas în domeniu și să ne implicăm într-un spirit civic pentru sprijinirea și stimularea proceselor sociale de acțiune bazată pe cunoaștere.

Sprijinirea financiară a acțivităților noastre ar ajuta considerabil dezvoltarea și la punerea în aplicare a ideilor și inițiativelor noastre menite să contribuie la un plus de cunoaștere și acțiune în folosul societății și a actorilor interesați.

Pentru donații în LEI: RO45BTRLRONCRT0360808001 (BANCA TRANSILVANIA)